İspanyolca Seslendirme

ABELARDO
ISP101
ABELARDO ISP101
ANGEL
ISP121
ANGEL ISP121
ANTONIO
ISP119
ANTONIO ISP119
ARMANDO
ISP102
ARMANDO ISP102
BASI
ISP103
BASI ISP103
DANI
ISP104
DANI ISP104
EDDIE
ISP105
EDDIE ISP105
EDWIN
ISP106
EDWIN ISP106
ELVIS
ISP107
ELVIS ISP107
ESTEBAN
ISP108
ESTEBAN ISP108
JAVI
ISP109
JAVI ISP109
JESSE E
ISP110
JESSE E ISP110
JONATHAN
ISP120
JONATHAN ISP120
JORGE
ISP111
JORGE ISP111
JOSE
ISP112
JOSE ISP112
JUANMA
ISP113
JUANMA ISP113
JUSTIN
ISP114
JUSTIN ISP114
LUIS
ISP115
LUIS ISP115
SARO
ISP116
SARO ISP116
JOAN (İSPANYA)
ISP117
JOAN (İSPANYA) ISP117
FABIAN (ARJANTİN)
ISP118
FABIAN (ARJANTİN) ISP118
ALEJANDRA
ISP201
ALEJANDRA ISP201
ARANTZA
ISP202
ARANTZA ISP202
AURORA
ISP203
AURORA ISP203
BLANCA
ISP204
BLANCA ISP204
CAROLINA
ISP205
CAROLINA ISP205
DIANA
ISP206
DIANA ISP206
LAURA
ISP207
LAURA ISP207
LUISANA
ISP208
LUISANA ISP208
SONIA
ISP209
SONIA ISP209
STEPHANIE
ISP210
STEPHANIE ISP210
VARGAS (L. AMERİKA İSPANYOLCASI - KOLOMBİYALI)
ISP213
VARGAS (L. AMERİKA İSPANYOLCASI - KOLOMBİYALI) ISP213
VICKY
ISP212
VICKY ISP212
VICTORIA
ISP211
VICTORIA ISP211

Günümüzde birçok dil çok farklı ülkede konuşulmaktadır. Bunlardan biri de İspanyolcadır. İspanyolca, dünyada en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Oldukça geniş bir coğrafyada konuşulan İspanyolca, farklı ülkelerde farklı lehçeler ile konuşulmaktadır.

Dilin kökeni aynı olsa da gramer ve aksan farklılıkları bulunmaktadır. Ayrıca Kolombiya, Peru, Venezuela, Küba, Ekvador, Guetamala gibi birçok ülkede resmi dil olarak kabul edilmektedir.  Bu nedenle ikinci dil öğreniminde de İspanyolca en çok tercih edilen diller arasındadır.

İspanyolca seslendirme oldukça önemlidir. Bunun bir numaralı sebebi ise İspanyolcanın çok yaygın bir dil olmasıdır. Birçok sektörde İspanyolca ses ve dublaj hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İspanyolca dublaj ve ses hizmetlerini gerçekleştirirken İspanyol kültürü, aksanı ve dil özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kaliteli bir ses kaydı yapabilmek için İspanyolcaya ve İspanyol kültürüne hâkim profesyonel ses sanatçıları ile birlikte çalışmaktayız.

Profesyonel İspanyolca Seslendirme Neden Önemlidir?

İspanyolca, dünya genelinde en fazla kullanılan ikinci dil olmasıyla birlikte insanların öğrenmek için en çok tercih ettiği dillerden biridir. Bu nedenle İspanyolca seslendirme yaparken özen gösterilmelidir. Profesyonel bir ses tasarım ve kaydı yapabilmek için İspanyolcanın lehçelerine, dil fonetiğine ve gramerine dikkat edilmelidir. İspanyolca yirmiden fazla ülkede resmi dil olarak kullanılmasının yanında birçok ülkenin belirli bölgelerinde de oldukça yaygındır. Bu yüzden çok fazla lehçeye ve aksana sahiptir.

İspanyolcada vurgu ve mimikler önemlidir. Dolayısıyla İspanyolca ses hizmetlerinde vurgu ve mimiklere oldukça özen gösterilmelidir. Günlük konuşma dilinde kullanılan deyim, atasözü, jest ve mimikler seslendirmeye de yansıtılmalıdır.

İspanyolca Seslendirme Hizmetinde Dil Özellikleri

İspanyolca dili, Hint – Avrupa dil ailesinde Roman dillerinin bir koluna mensup olan bir dildir. Bu nedenle bu kategoride bulunan Fransızca seslendirme, İtalyanca seslendirme ve Portekizce seslendirmeye oldukça benzemektedir. Özellikle Portekizce ve İspanyolca arasında büyük benzerlikler vardır. Günlük konuşma dilinde farklı telaffuzlar olduğu için Portekizce bilen biri İspanyolcayı anlamayabilir ancak yazı dili hemen hemen aynıdır. Güney Amerika’daki belirli bölgelerde İspanyolca ve Portekizcenin karışımı olarak ortaya çıkan diller konuşulmaktadır.

İspanyolca diğer Roman dillerinde olduğu gibi dişil (femenino) ve eril (masculino) olarak ikiye ayrılır. Dişil tanımlık olarak ‘’la’’, eril tanımlık olarak ise ‘’el’’ kullanılır. Ayrıca genel olarak ‘’a’’ harfi ile biten kelimeler dişil, ‘’o’’ harfi ile biten kelimeler ise eril olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak kullanılan sıfatlar da adın eril ya da dişil oluşuna göre farklılık gösterir.

İspanyolca ezbere dayalı bir dildir. Neredeyse tüm fiiller tüm zamanlar için düzensizdir. Yazıldığı gibi okunan bir dildir ve bu yönüyle Türkçeye benzer. İspanyolcada başında ‘’h’’ harfi bulunan kelimelerde ‘’h’’ harfi okunmaz.

İspanyolcada vurgu harfleri bulunur. Özellikle yüklemlerin sonuna eklenen sıfatları belirtirken bu harfler kullanılır. İspanyolcayı diğer dillerden ayıran bir diğer özellik ise ters soru işareti ve ters ünlemdir. Ters soru işareti ve ter ünlem,  bir metni okurken vurgulamayı kolaylaştırırlar. Bu nedenle İspanyolca ses veya dublaj hizmetlerinde özellikle vurgu harflerine ve ayrıca noktalama işaretlerine de dikkat edilmelidir.

İspanyolca Seslendirme Olarak Neler Sunuyoruz?

İspanyolca tüm dünyada yaygın bir dil olarak kullanılması sebebi ile birçok sektörde de yer alır. Sinema, ticaret, turizm gibi birçok sektörde yazılı metinleri İspanyolca seslendirme yoluyla aktarmak önemlidir.

Firmamız ses ve dublaj hizmeti verirken İspanyolcanın dil özelliklerine, kelime vurgularına ve konuşma aksanına oldukça önem vermektedir. 1000’den fazla profesyonel ses sanatçıları ile birlikte en kaliteli, hızlı, güvenilir ve profesyonel ses hizmetini sunmayı amaçlıyoruz. Talep edilen sektöre göre dil hâkimiyeti bulunan ses sanatçılarımızı seçerek en kaliteli ses ve dublaj çalışmalarımızı yürütüyoruz.