Kazakça Seslendirme

ASTYK
KAZ101
ASTYK KAZ101
BEGEM
KAZ102
BEGEM KAZ102
CEN
KAZ103
CEN KAZ103
ERLAN
KAZ104
ERLAN KAZ104
KAIRAT
KAZ105
KAIRAT KAZ105
KUANYSH
KAZ106
KUANYSH KAZ106
KUAT
KAZ107
KUAT KAZ107
MAKSAT
KAZ108
MAKSAT KAZ108
MEB
KAZ109
MEB KAZ109
NOV
KAZ110
NOV KAZ110
ERCAN
KAZ111
ERCAN KAZ111
FUAT
KAZ112
FUAT KAZ112
RUSLAN
KAZ113
RUSLAN KAZ113
ZANAT
KAZ114
ZANAT KAZ114
ALMET
KAZ115
ALMET KAZ115
CALDIBEK
KAZ116
CALDIBEK KAZ116
FUAT
KAZ117
FUAT KAZ117
RUSLAN
KAZ118
RUSLAN KAZ118
SAPARBEK
KAZ119
SAPARBEK KAZ119
AINUR
KAZ201
AINUR KAZ201
AIZAN
KAZ202
AIZAN KAZ202
ATAZBA
KAZ203
ATAZBA KAZ203
BEGAIM
KAZ204
BEGAIM KAZ204
BIBIGULJ
KAZ205
BIBIGULJ KAZ205
BIGUL
KAZ206
BIGUL KAZ206
LARISSA
KAZ207
LARISSA KAZ207
GUL
KAZ208
GUL KAZ208
ACAN
KAZ209
ACAN KAZ209
ALDUN
KAZ210
ALDUN KAZ210
BENARA
KAZ211
BENARA KAZ211
GULBAX
KAZ212
GULBAX KAZ212

Film, dizi, sunum ve belgelerin dil özelliklerini dikkate alarak ses hizmeti veren firmamız, profesyonel bir ekiple hizmet vermektedir. Doğu dilleri arasında bulunan ve tarih, edebiyat gibi alanlarda önemli olan Kazakça dilini de sizler için seslendiriyoruz.

Kazakça seslendirme dışında Türkçe seslendirme, İngilizce seslendirme, Fransızca seslendirme, Arapça, İtalyanca seslendirme başta olmak üzere 52 dilde ses hizmeti veriyoruz. Ses ve dublaj hizmetlerimiz de 1000 kişilik profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Ses ve dublaj yaparken aksan farklılığı olmaması için dil hâkimiyeti olan ses sanatçılarımızın seslendirmesine özen gösteriyoruz.

Kazakçanın ses hizmetlerinde özellikle tarih ve edebiyat alanlarında fazlasıyla talep olmaktadır. Kazakça, Türk dilinin lehçelerinden biri olarak kabul edildiği için Türk dilini ve tarihini araştırmada önemli bir rol oynar. Kazakça ses ve dublaj hizmetinde Kazakça metinlerin en doğru ve en yerel şekilde sizler için tasarım ve kaydını yapıyoruz.

Profesyonel Kazakça Seslendirme Neden Önemli?

Günümüzde ses ve dublaj hizmetleri birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak başarılı ve kaliteli bir ses hizmeti için çalışılan ses sanatçıları önemli bir faktördür. Sanatçıların ses tonu, diksiyonu, aksanı ve dil hâkimiyetine dikkat edilmelidir. Bunun dışında metin çevirileri ve metin ses hizmetlerinde dil özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ses kayıt ve dublaj yaparken profesyonellik ön planda olmalıdır.

Kazakça ses hizmeti verirken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerin başında Kazakça dilinin özellikleri ve dil fonetiği gelmektedir. Profesyonel bir seslendirme yapmak isteniyorsa bunlar göz ardı edilemez.

Kazakçada yirmi altı ünsüz ve dokuz ünlü harf bulunur. Kazakça dili pek çok farklı fonetiğe sahiptir. Örneğin ana kelimedeki ‘’ç’’ sesi yerine ‘’ş’’ sesi kullanılır (aç kelimesi yerine aş kelimesi). Ana kelimedeki ‘’ş’’ sesi yerine ‘’s’’ sesi kullanılır. Kazakçada en dikkat çeken fonetik özellik ise ‘’l’’ sesinin kullanımının giderek azalmasıdır. Kazakçada ‘’l’’ sesi yerine ‘’t’’ sesi kullanılır (atlar kelimesi yerine atar kelimesi). Kazakça diline başka dillerden gelen kelimelerde ‘’f’’ sesi yerine ‘’p’’ ünsüzü kullanılır. Bunun dışında bulunma, yönelme, belirtme ve ayrılma durum eklerinin farklı kullanımları söz konusudur. Kazakça dilini diğer birçok dilden ayıran bir diğer özellik ise ‘’-ecek,-acak’’ eklerinin bulunmamasıdır.

Kazakçada lehçe farkının çok fazla olmadığı düşünülse de Türkologlar Kazakçanın üç ana lehçesi olduğunu savunmaktadır. Bunlar Kuzey lehçesi, Güney lehçesi ve Batı lehçesidir. Kuzey lehçesi, Modern Kazak Edebiyatında en çok kullanılan lehçedir. Güney lehçesi, Kuzey lehçesinden ufak fonetik ve gramer farklılıkları ile ayrılır. Batı lehçesi ile zamanla günümüzdeki Güney lehçesine yaklaşmıştır.

Kazakça ses hizmetlerinde yukarıda bahsedilen dil özellikleri dikkate alınır. Dilin fonetik, alfabetik ve gramer özellikleri seslendirme çalışmalarında etkilidir. Bu hizmeti verecek ses sanatçıların bu dil özelliklerini iyi kullanmaları gerekir. Aksan farklılıkları olmaması adına Kazakça ses tasarım ve kaydı yaparken bu dile yatkın ses sanatçılarımız ile çalışmaktayız.

Kazakça Seslendirme Hizmetinde Neler Sunuyoruz?

Sinema ve televizyon sektörünün dışında eğitim ve farklı profesyonel alanlarda metin ses tasarım, kayıt ve dublaj çalışmaları yaparak sizlere hizmet veriyoruz. Sektöre göre farklı ses sanatçıları kullanarak seslendirmenin kalitesini yükseltiyoruz.

Kazakça ses çalışmalarımızda istenen sektöre göre profesyonel ses sanatçılarımızla en kaliteli, doğru, güvenilir ve uygun hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Başta edebiyat ve tarih alanlarında ihtiyaç duyulan Kazakça ses hizmetlerimizde Kazakça dilinin tüm özelliklerini dikkate alıyor ve bu özelliklere uygun şekilde kullanıyoruz. Kazakçanın yanı sıra Türkçe, Almanca, Arapça, İtalyanca ve Fransızca gibi dillerde de seslendirme hizmetleri vererek sizlere en kaliteli ve profesyonel ses ve dublaj hizmetini sunmaya özen gösteriyoruz.